Indywidualne rozwiązania wyposażenia powierzchni handlowych i magazynowych

Kontakt

MAGO S.A.
05-830 NADARZYN k/Warszawy
RUSIEC, ALEJA KATOWICKA 119/121

tel.: +48 22 729 81 01
tel.: +48 22 729 81 03
tel.: +48 22 729 81 04
fax: +48 22 729 81 09


MAGO-EXPORT:
dla klientów z krajów Europy Wschodniej i Azji (Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Kazachstan):

tel.: +48 22 729 81 01 wew. 119, 104
tel./fax: +48 22 729 88 28

SPRZEDAŻ
sprzedawcy@mago.pl

ZAKUPY / ZAOPATRZENIE
zakupy@mago.pl

 

 

Kapitał akcyjny: 29.204.200,00

                   

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy  
XIV Wydział Gospodarczy 
Nr KRS: 0000074514   
                  

REGON: 011944474

NIP: 534-11-36-594                                           

Formularz Kontaktowy

Imię
Nazwisko
Telefon
Email
Temat wiadomości
Treść wiadomości
Więcej
Więcej
zobacz Dystrybutorów